سلام.
عکس را ببینید.
دو تا مقاومت و یک خازن داره
کار هر کدومشون را اگه میشه بگید

ممنون