با سلام

آیا کسی از دوستان یه نقشه اتوکدی از لی اوت کلی یک نیروگاه سیکل ترکیبی نداره بزاره اینجا ؟

خیلی ثواب داره به خدا . . .