دوستان سلام
اساتید سلام

من دنبال پروژه وب سرو با avr هستم که با این ماژول آشنا شدم که بدجوری دنبال جواب هستم که به نتیجه برسم

ماشالله تو اینترنت پر شده با کدنویسی کدویژن در مورد همین پروژه ......

من از دوستانی که توانستن این پروژه با بسکام به اجرا رسوندن تو این تایپیک قرار بدن
بزارید دیگران هم از این زکات علمی که بسختی تلاش کردید به نتیجه رسیدید استفاده کنن

وووو

دوستانی که تو زمینه html تونستن دکمه قرار بدن
عکسی قرار بدن
اتومات رفرش کنه
اطلاعاتی دارید دریغ نکن قرار بدن .....

کسانی که با این ماژول اماده که تو فروشگاه کار کردن و از پایه های این ماژول تونستن بصورت spi ارتباط برقرار کنن راهنمایی کنید


ممنون
ممنون