سلام دوستان
برام یه سئوالی پیش اومده تو متلب!
من برای اضافه کردن نویز به تصویر از دستور imnoise استفاده می کنم
میخوام یه نویز گوسی با میانگین 0 و واریانس 5 اضافه کنم.
وقتی از دستور imnoise(image , 'gaussian',0 , 5 )a استفاده می کنم تصویر به شدت نویزی میشه اصلا نابود میشه!

(تصویر اصلی من هم لنا بود)
حتی واریانس رو تا 1 و کمتر از اون هم کم می کنم باز همینه!
درصورتی که تو مقاله ها حتی با دیورژانس 20 و یا واریانس 20 اصلا تصویر تغییر زیادی نمی کنه

خودمم هم فکر میکنم با واریانس 5و میانگین پایین نباید انقدر تغییر ایجاد بشه!
فکر کردم شاید نباید از این تابع برای اضافه کردن نویز استفاده کنم ولی تو سایتهای مختلف هم از imnoise برای اضافه کردن نویز اضافه میشه!
کسی میدونه مشکل کجاست؟