سلام دوستان چند وقت هست من درگیر این موضوع هستم چرا سازنده های آرم هیچ کدام از پورت های میکرو را کامل در دسترس قرار نمیدهند ؟! مثلا در میکرو LPC1768 پین های P0.12 P0.13 P0.14 در دسترس نیستند مشابه همین مشکل در خانواده های دیگر مثل STM وAT91 وجود دارد چه توجیهی برای این کار هست ؟ مثلا من می خواهم یک تبدیل کننده ی دیجیتال به آنالوگ یا یک شمارنده 32 بیتی ایجاد کنم که با نهایت سرعت میکرو عمل کند اگر 32 پین در دسترس بود ما به نهایت سرعت دست پیدا میکردم مثلا خانه های SRAM را مستقیم روی 32 بیت IO قرار میدادیم ولی در حال حاضر باید داده ها را هی شیفت این طرف و آن طرف بدهییم !و در بیهترین شرایط حده اقل 5 برابر کاهش فرکانس در خروجی خواهیم داشت