سلام
دوستان کسی هست که با سنسور Arrow-ss کار کرده باشه؟ در خصوص تنظیمات کالیبراسیون کمک می خواستم.