سلام
من مي خواستم حدود 10 ثانيه از يك ديتاي كه از يك بردي به صورت سريال خارج ميشه رو ذخيره كنم تا بعداز روي اون شبيه سازي كنم
سرعت خروجي dataخيلي بالايه با اسيلوسكپ با t\d 2.5 ميكرو ثانيه ديده ميشه من يك دستگاه اندازه گيري ميخوام كه بتونه اين سيگنال رو
ذخبره كنه لطفا كمك كنبد