کسی بلده چطوری میشه درایور tb6600 رو با avr راهاندازی کرد.