سلام .آقا کسی می دونه برای جایگزینی قطعات یا (replace)با هم دیگر چیکار باید کرد؟. مثلا10 تا مقاومت 10 کیلو داریم .حالا می خواهیم این مقاومت ها رو بدون حذف کردن به صورت اتوماتیک با 10 تا مقاومت 1 کیلو جابجا کنیم ؟