سلام
در AVR وقتی باس رو میگرفتیم (کد08) بعدش نوبت به آدرس دهی می رسید ، آدرس رو تو TWDR می نوشتیم
برای اینکه آدرس ارسال بشه دو کار می کردیم :
1 - پاک کردن بیت int
2 - انتظار برای یک شدن ش و خواندن کد وضعیت
اما در ARM
در میکروی 2368 بعد از گرفتن باس (کد08) آدرس رو در I2D1DAT باید بنویسیم
مشکلم اینجاست : برای رسال شدن ش باید چی کار کرد ؟