سلام
در کدویژن برای دریافت داده با وقفه
ابتدا وقفه مورد نظر رو فعال می کردیم مثلا وقفه ی یوزارت
بعد با کد زیر دریافت می کردیمش :
interrupt [USART] void usart_isr (void)
{}
آیا کسی هست در IAR برای LPC بتونه راهنمایی کنه ؟
مثلا برای ئریافت داده با وقفه ی i2c باید چه کار کرد ؟