دوستان با توجه به این که اطلاعات مربوط به شناخت RECIPE در کتب ووبسایتها کم هست لذا خواهشمندم از کسانی که RECIPE رو بلدن اطلاعاتشون رو در اختیار دیگران قرار بدن .من خودک خیلی گشتم ولی نتونستم بفهمم استفاده کاربردیاون رو .
اول اینکه RECIPE در HMI به چه دردی میخوره وکاربردش چیه ؟