دوستان حداکثر ولتاژ کلکتور – امیتر یه ترانزیستور اگه 100 ولت باشه - یعنی میتونیم به \ایه کلکتور +100 و زمین رو به منفی اون ولتاژ وصل کنیم - خوب حالا آیا این به این معنی هست که بتونیم +100 روبه امیتر و منفی اون ولتاژ رو بدیم به کلکتور - اون ترانزیستور آسیب نبینه؟
میخام بگم آیا در هردو صورت ولتاژ کلکتور امیتر همینقدر یا اگه از سمت امیتر ببینم ترانزیستور میسوزه ؟؟
و همینطور همین داستان برای ولتاژ امیتر بیس آیا هست یا نه؟؟
راستش تو یه مداری قرار کلید زنی کنم ُ ولی وقتی که ترانزیستور خاموشه یه ولتاژ مثبتی به امیتر وصل میشه ُ میخام ببینم این آسیب میبینه یا خیر.
ممنونم دوستان.