کسی میتونه این تمرین plc _s7 حل کنه (برنامه ای با LAD بنویسید که حجم کره را بدهیم شعاع کره را بدست آوریم

عکس تمرین:دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

ورودی و خروجی ها real اعشاری باشه