سلام من میخام تو بردم تو ایگل چندتا خط برش یا همونKEEPOUT LAYER که تو پروتل هست ایجاد کنم
اما دقیقا نمیدونم از چی استفاده کنم.....
لطف کنید راهنمایی کنید که از چه چیزی استفاده کنم..
آیا میشه از HOLE استفاده کنم و چندتا کنار هم قرار بدم تا یه خط برش ایجاد بشه ؟
باتشکر