سلام برای درس مدار و ریاضی مهندسی دکترا چی بخونیم ؟
واقعا هر چی کتاب تست میخونم باز هم درس مدار تست زدنش مشکله ؟
دوستان چی پیشنهاد میدن ؟