سلام.
دنبال کسی میگردم که توی کار عمده فروشی دستگاه مرکزی دزدگیر یا پخش عمده هست.
اگر کسی بود لطفا پیام خصوصی بده.
سپاس