با سلام و درود
در این موارد نحوه ساخت دماسنج با مقاومت Negative Temperature Coefficient که به اختصار NTC هم گفته می شود با آردوینو توضیح داده شده است:
1-

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


2-

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


3-

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


4-

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت