با سلام
من برای یک مدار دو تیکه که تبعا از هم جدا هستند (یعنی به لحاظ فیزیکی با هم ارتباطی ندارند ولی فرستند گیرنده دارن و موج میفرستن به هم) می خواستم زمین بذارم. در شبیه سازی برای مدار قسمت اولیه که زمین میذارم برای قسمت ثانویه یه vss میذارم که با مقاومت بزرگ به زمین وصله ولی مدار کار نمیکنه چی کار باید بکنم؟