سلام برای تقسیم فرکانس vco در ADS چند فلیپ فلاپ گذاشتم و ورودی پالس به آنها دادم ولی هیچی خروجی نمیده.....حتی وقتی یک گیت and ساده میذارم و به آن پالس میدم هیچی خروجی نمیگیرم...ممنون میشم راهنمایی کنید.