سلام

من از eigen face می خوام برای شناسایی چهره استفاده کنم کسی برنامه متلب این روش رو داره ؟؟
ممنون