درود
میخوام یک مودم ADSL بسازم که قابلیت وای فای هم داشته باشه در صورت امکان
آیا کسی آموزشی داره یا سایتی میشناسه در این زمینه
نگران گیر اوردن قطعاتش نباشید

نمی خوام آنتن یا تقویت کننده آنتن بسازم میخوام خود مودم رو بسازم

باسه فریمورشم یه فریمور از ماله این شرکت ها نصب میکنم یا هر آنچه که باهاش هماهنگ باشه

ببخشید اگر جای اشتباهی تاپیک زدم من تازه عضو شدم.