درود کسی تا حالا با این ماژول کار کرده . میخوام بخرمشدقتش چطوره ؟؟؟ نمونه کد C براش داریدقلق خاصی که نداره ؟؟؟