سلام دوستان عزيز
تو راه اندازي اين سنسور به مشكل خوردم
مطابق با ديتاشيت اين سنسور يك بايت فرمان ارسال ميكنم ولي 3 بايت دريافتي حاوي ديتا نيست.
از دوستان تا حالا كسي از اين قطعه استفاده كرده؟