سلام.توی کتابخانه HAL چطور میتونم دیتای خونده شده توسط USART رو موازی مثلا روی C0 تا C7 بگذارم؟ مثل رجیستر ODR توی CMSIS !
GPIOC_ODR = output_value;
در واقع سریال به موازی!ممنون.