سلام دوستان کسی می دونه چطور باید در waveview, hspice2010 رو اجرا کرد