سلام
هرچی گشتم تمام مثال ها برای آردوینو بود
کسی میدونه چطوری میشه ازین ماژول برای آرم استفاده کرد ؟
اصلا پروتکل ش چیه ؟