باعرض سلاممن میخواستم تو رنج 800 تا 900 یه لوپ برای کارهای تعمیراتی تهیه کنم.تو بازار لوپ مدل صاایران خیلی تعریفشو شنیدم و یه سری خودم هم باهاش کار کردم و عالیه فقط یه مشکلی این سری از لوپهای انالوگی دارند که که ادم چشم درد میشهحالا از دوستان میخوام بدونم از همین لوپ انالوگی تهیه کنم یا لوپهای دیجیتالی که یه سری از اونها مانیتور دارند.یه سری هم بدون مانیتور ( ایا لوپهای دیجیتال کیفیت خوب دارند یا خیر).لطفا کمکم کنید