سلام
دوستانی که نوانایی اتجامش رو دارند لطفا پیام حصوصی بدن