ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
 1. #1
  2007/04/20
  كره زمين
  1,409
  78

  دوستان کسی کتاب خانه برای lcd16*2 بر اساس کتابخانه hal دارد؟؟

  دوستان کسی کتاب خانه برای lcd16*2 بر اساس کتابخانه hal دارد؟؟
  برای stm32f103 میخام!!
 2. #2
  2017/06/03
  19
  21

  پاسخ : دوستان کسی کتاب خانه برای lcd16*2 بر اساس کتابخانه hal دارد؟؟

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت  پی نوشت : شرمنده ، متوجه نشدم که برای کتابخانه hal نیاز دارید .برای hal یه کتابخانه با پروتکل i2c هست اگه به دردتون میخوره ، لینکش رو از زیر همین خط میتونید ببینید :

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  ویرایش توسط Ahmad58 : 2017/09/07 در ساعت 20:43
 3. #3
  2007/08/02
  1,359
  850

  پاسخ : دوستان کسی کتاب خانه برای lcd16*2 بر اساس کتابخانه hal دارد؟؟

  #include "stm32f1xx_hal.h"[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL]  LCD_GPIO  GPIOA/* Connections between LCD and STM32F373cct6 */[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_RS     GPIO_PIN_1[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_RW     GPIO_PIN_2[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_EN     GPIO_PIN_3[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D4     GPIO_PIN_4[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D5     GPIO_PIN_5[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D6		  	GPIO_PIN_6[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D7     GPIO_PIN_7[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_PORT    LCD_GPIO    // Port that is connected the LCD (current port is PORT B)[URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D_ALL		(GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_7)void delay_ms(int ms);void delay_us(int us);unsigned char LCD_ReadByte(void);void LCD_SendByte(unsigned char cmd);void LCD_SendCmd (unsigned char cmd);void LCD_SendData(unsigned char data);void LCD_SendText(char x,char y,char *text);void LCD_GoTo (unsigned char line, unsigned char column);void LCD_Clear (void);void LCD_Init (void);
  [CPP]#include "HD44780.h"const char UserFont[8][8] = { /* 8 user defined characters to be loaded into CGRAM (used for bargraph)*/ { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, { 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10 }, { 0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18 }, { 0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C }, { 0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E }, { 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F }, { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }};//================================================== ========================================////================================================== ========================================void delay_ms(int ms){ long i, tms; tms = 9000*ms; for(i=0;i 4; if( tcmd & 0x01 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D4,GPIO_PIN_SET); if( tcmd & 0x02 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D5,GPIO_PIN_SET); if( tcmd & 0x04 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D6,GPIO_PIN_SET); if( tcmd & 0x08 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D7,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET); delay_us(50); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_RESET); cmd &= 0x0F; if( cmd & 0x01 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D4,GPIO_PIN_SET); if( cmd & 0x02 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D5,GPIO_PIN_SET); if( cmd & 0x04 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D6,GPIO_PIN_SET); if( cmd & 0x08 ) HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D7,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET); while(LCD_ReadByte() & 0x80);}//================================================== ========================================////================================================== ========================================void LCD_SendCmd(uint8_t cmd){ HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET); delay_us(50); LCD_SendByte(cmd);}//================================================== ========================================////================================================== ========================================void LCD_SendData(uint8_t data){ HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_SET); delay_us(50); LCD_SendByte(data);}//================================================== ========================================// print a string on LCD.//================================================== ========================================void LCD_SendText(char x,char y,char *text){ LCD_GoTo(x,y); while(*text) { LCD_SendData(*text); text++; }}//================================================== ========================================// Clear the LCD display.//================================================== ========================================void LCD_Clear(void){ LCD_SendCmd(0x01);}//================================================== ========================================// Set cursor position on LCD display.//================================================== ========================================void LCD_GoTo (unsigned char line, unsigned char column){ uint8_t position = 0; position = (line * 0x40) + column; position = 0x80 + (position & 0x7F); LCD_SendCmd(position);}//================================================== ========================================// Initialize the LCD.//================================================== ========================================void LCD_Init(void){ uint8_t i; char const *p; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = (LCD_D7 | LCD_D6 | LCD_D5 | LCD_D4 | LCD_EN | LCD_RW | LCD_RS); GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; HAL_GPIO_Init(LCD_GPIO, &GPIO_InitStruct); delay_ms(30); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET); for(i = 0; i

  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


  #include "stm32f1xx_hal.h"
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_GPIO GPIOA
  /* Connections between LCD and STM32F373cct6 */
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_RS GPIO_PIN_1
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_RW GPIO_PIN_2
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_EN GPIO_PIN_3
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D4 GPIO_PIN_4
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D5 GPIO_PIN_5
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D6 GPIO_PIN_6
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D7 GPIO_PIN_7
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_PORT LCD_GPIO // Port that is connected the LCD (current port is PORT B)
  [URL=https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=define]#define[/URL] LCD_D_ALL (GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_7)
  void delay_ms(int ms);
  void delay_us(int us);
  unsigned char LCD_ReadByte(void);
  void LCD_SendByte(unsigned char cmd);
  void LCD_SendCmd (unsigned char cmd);
  void LCD_SendData(unsigned char data);
  void LCD_SendText(char x,char y,char *text);
  void LCD_GoTo (unsigned char line, unsigned char column);
  void LCD_Clear (void);
  void LCD_Init (void);

  #include "HD44780.h"
  const char UserFont[8][8] = { /* 8 user defined characters to be loaded into CGRAM (used for bargraph)*/
  { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 },
  { 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10 },
  { 0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18 },
  { 0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C },
  { 0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E },
  { 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F },
  { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 },
  { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }
  };
  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  void delay_ms(int ms)
  {
  long i, tms;
  tms = 9000*ms;
  for(i=0;i<tms;i++);
  }


  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  void delay_us(int us)
  {
  long i, tus;
  tus = 9*us;
  for(i=0;i<tus;i++);
  }


  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  uint8_t LCD_ReadByte(void)
  {


  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  uint8_t ReadedData=0;
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_SET);
  GPIO_InitStruct.Pin = LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(LCD_GPIO, &GPIO_InitStruct);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RW,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);


  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D7))
  ReadedData |= 0x80;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D6))
  ReadedData |= 0x40;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D5))
  ReadedData |= 0x20;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D4))
  ReadedData |= 0x10;


  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  delay_us(50);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);


  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D7))
  ReadedData |= 0x08;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D6))
  ReadedData |= 0x04;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D5))
  ReadedData |= 0x02;
  if(HAL_GPIO_ReadPin(LCD_PORT, LCD_D4))
  ReadedData |= 0x01;
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);


  GPIO_InitStruct.Pin = LCD_D4|LCD_D5|LCD_D6|LCD_D7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(LCD_GPIO, &GPIO_InitStruct);
  return ReadedData;
  }


  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  void LCD_SendByte(uint8_t cmd)
  {
  uint8_t tcmd = 0;


  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RW,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);


  tcmd = cmd >> 4;
  if( tcmd & 0x01 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D4,GPIO_PIN_SET);
  if( tcmd & 0x02 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D5,GPIO_PIN_SET);
  if( tcmd & 0x04 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D6,GPIO_PIN_SET);
  if( tcmd & 0x08 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D7,GPIO_PIN_SET);


  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  delay_us(50);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_RESET);


  cmd &= 0x0F;
  if( cmd & 0x01 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D4,GPIO_PIN_SET);
  if( cmd & 0x02 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D5,GPIO_PIN_SET);
  if( cmd & 0x04 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D6,GPIO_PIN_SET);
  if( cmd & 0x08 )
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D7,GPIO_PIN_SET);


  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D_ALL,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET);
  while(LCD_ReadByte() & 0x80);
  }


  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  void LCD_SendCmd(uint8_t cmd)
  {
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET);
  delay_us(50);
  LCD_SendByte(cmd);
  }


  //==========================================================================================
  //
  //==========================================================================================
  void LCD_SendData(uint8_t data)
  {
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_SET);
  delay_us(50);
  LCD_SendByte(data);
  }


  //==========================================================================================
  // print a string on LCD.
  //==========================================================================================
  void LCD_SendText(char x,char y,char *text)
  {
  LCD_GoTo(x,y);
  while(*text)
  {
  LCD_SendData(*text);
  text++;
  }
  }


  //==========================================================================================
  // Clear the LCD display.
  //==========================================================================================
  void LCD_Clear(void)
  {
  LCD_SendCmd(0x01);
  }


  //==========================================================================================
  // Set cursor position on LCD display.
  //==========================================================================================
  void LCD_GoTo (unsigned char line, unsigned char column)
  {
  uint8_t position = 0;


  position = (line * 0x40) + column;
  position = 0x80 + (position & 0x7F);


  LCD_SendCmd(position);
  }


  //==========================================================================================
  // Initialize the LCD.
  //==========================================================================================
  void LCD_Init(void)
  {
  uint8_t i;
  char const *p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.Pin = (LCD_D7 | LCD_D6 | LCD_D5 | LCD_D4 | LCD_EN | LCD_RW | LCD_RS);
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(LCD_GPIO, &GPIO_InitStruct);
  delay_ms(30);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_RS,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  for(i = 0; i<3; i++)
  {
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D4 | LCD_D5,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D6 | LCD_D7,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  }
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_SET);
  delay_ms(50);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_D5,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT,LCD_D4 | LCD_D6 | LCD_D7,GPIO_PIN_RESET);
  delay_ms(50);
  HAL_GPIO_WritePin(LCD_PORT, LCD_EN,GPIO_PIN_RESET);
  LCD_SendCmd(0x28);
  LCD_SendCmd(0x08);
  LCD_SendCmd(0x01);
  LCD_SendCmd(0x06);
  LCD_SendCmd(0x0C); //
  delay_ms(5);
  /* Load user-specific characters into CGRAM */
  LCD_SendCmd(0x40); /* Set CGRAM address counter to 0 */
  p = &UserFont[0][0];
  for (i = 0; i < sizeof(UserFont); i++, p++)
  LCD_SendData (*p);
  LCD_SendCmd(0x80); /* Set DDRAM address counter to 0 */
  }


  ویرایش توسط sepehr63 : 2017/09/07 در ساعت 20:55
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

 1. کتاب خانه ی nrf24l01
  توسط mrmir78 در انجمن ماژول های RF - ISM Band و بلوتوث
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2019/02/28, 20:59
 2. پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2015/10/06, 11:47
 3. کتاب خانه holtek
  توسط alialaei110 در انجمن نرم افزار Protel
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/12/09, 08:46
 4. کتاب خانه کار با ال سی دی کاراکتری
  توسط yakarim در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2009/11/10, 14:52
 5. کتاب آموزش بسکام برای دوستان
  توسط M3R-E در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2008/12/24, 13:22

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •