سلام
کسی رم خارجی برد کاتالیست راه اندازی کرده ؟
هر مدلی بود فرقی نداره . تا چند مگ جواب گرفتید ؟ اصلا جواب میده ؟