سلام
کسی میدونه 1343 رو با مبدل های مثل pl2303 چجور میشه پروگرم کرد ؟ (مثل 2368 یا 1768)
نمیخام با جیلینک باشه !!!
راه دیگه ای هم هست ؟