سلام
می خوام یک بردتبلیغاتی بسازم ولی می خوام یگ نوری بصورت ثابت داشته باشه ویک چشمک زن یارقص نور در حاشیه باشه .
خب به نوعی چالش اینجاست که این منبع این نور باید ضد آب باشه چون بیرونه دیگه از عوامل جوی و آدمیزاد مریض باید مصون باشد