سلام به کلیه مهندسین عزیز من تو پروگرام کردن برد آموزشیم به مشکل برخوردم نمی دونم باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید
1- NO Cortex -M device found in JTAG chin.
Please check the JTAG cable and connected devices

2- Error : Flash download filed - Target DLL has been canceled

لطفا کمکم کنید .