سلام
دوستان کسی کتابخونه کامل sdd1289 نداره .کتابخونه ای که تو برد آموزشی lpc1768 eca هست این دوتا تابع نداره درصورتی که برا avr هست .نیاز فوری دارم .ممنونم