سلام
میخواستم بدونم قاب پریز تو بازار وجود داره؟
یعنی در اصل درپوش برای قوطی برق باشه ولی طوری که توی قوطی خالی بمونه برای قرار دادن یه برد
ممنون