سلام.یدونه اتو مو دارم یه قطعه سه پایش ترکیده مشخص نیست چیه.کسی میدونه این قطعه چیه؟ترانزیستوره یا ترایاکه یا bta16
رو بردم دوتا پایش به برق و المنت فک کنم وصله یه پایشم برای کنترله