من تازه با میکروکنترلر های arm nxp شروع کرده ام و در ابتدای کار با پراکندگی اطلاعات در باره نحوه پروگرم کردن این نوع میکروکنترلرها مواجه شدم بنابر این تصمیم گرفتم برای مبتدیانی مثل خودم تمام اطلاعاتی را که یافته ام را جمع آوری کنم . در فایل زیر می توانید در مورد هر 4 روش برنامه ریزی این میکروکنترلر اطلاعاتی بدست آورید .

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت