سلام دوستان
دنبال یه مدار تایمر هستم که با هر بار تریگ شدن ورودی خروجی تایمر تمدید بشه
مثلا اگه تایمر ۱۰ ثانیه باشه رو ۳ ثانیه تریگ بشه به جای ادامه و خاموش شدن در 7 ثانیه دوباره ۱۰ ثانیه دیگه خروجی داشته باشه