سلام. من از ADC میکروی STM32F407 استفاده میکنم. طبق دیتاشیت سرعت مبدل آنالوگ به دیجیتال این میکرو چیزی برابر 2.4MSPS هست. خودم هم طبق دیتاشیت زمان تبدیل رو محاسبه کردم باید چیزی کمتر از یک میکروثانیه بشه. اما اندازه که میگیرم برای یه تبدیل زمانی حدود 7میکروثانیه صرف میشه. من از DMA استفاده نکردم. نمیدونید مشکل از کجا میتونه باشه؟ خیلی خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید چون واقعا به این سرعت نیاز دارم.