سلام
حل کدام مسائل بهینه سازی با استفاده از روش لاگرانژ جواب غلط می دهد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید