سلام
توی کیل گزینه ای هست که انتخاب کنیم که دیگه احتیاجی نباشه رجیستر EXTERN تعریف کنیم.توی کد ویژن اینجوری بود EXTERN هم تعریف نمیکردیم اون رجیستر همه جا میشناخت