سلام دوستان
چه مارک های باکیفیتی در بازار حال حاضر موجوده؟ (220 ولت)
برای یک اتاق 3*4 چه چیزی رو پیشنهاد میدید؟