سلام
توفکر اینم بعنی می خوام عملیش کنم فروشگاه اینترنتی درست کنم بامضمون برق والکترونیک ، کامپیوتر ، تا بلوروان
به نظرشما اسمشو چی بزارم خوبه ؟
حتما می دونید اسم باید کوتاه باشه . تلفظش راحت باشه . هدف سایت یا فروشگاه را برسونه