همیشه ربات های حرفه ای رو دیدیم که بدون شاسی بودن نظرتون چیه یه شاسی با مکانیزم فرمون با این تفاوت که عقب هم بچرخه درست کنم؟