سلام
من می خوام با ژول جی اس ام quectel m95 با استفاده از پروتکل TCPIP در سایت دیتا بفرستم . برای تست اولیه دارم از نرم افزار socket test استفاده می کنم .
لطفا at commandهای مورد نیاز رو برای ایرانسل برام بگید ، هر کاری کردم نشد