سلام
یک SSR برای بار سلفی می خواستم
در حدود 40 الی 50 آمپر
لطفا اگر می شناسید معرفی کنید
ورودی : DC
خروجی : AC
فقط بار سلفی هم توجه شود
ممنون