سلام مهندس خسته نباشید
خیلی از زمانی که این آموزش رو منتشر کردید گذشته و ما جا مونده ها دیگه حتی به عکس هایی که آپلود کردید هم دسترسی نداریم
امکانش هست که دوباره این موضوع رو آموزش بدید؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام مهندس خسته نباشید
خیلی از زمانی که این آموزش رو منتشر کردید گذشته و ما جا مونده ها دیگه حتی به عکس هایی که آپلود کردید هم دسترسی نداریم
امکانش هست که دوباره این موضوع رو آموزش بدید؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام مهندس وقت تون بخیر
چون خیلی وقته که از این آموزش میگذره ما جامونده ها حتی به عکس هایی که آپلود کردید هم دسترسی نداریم
امکانش هست که یک بار دیگه emwin رو آموزش بدید؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام مهندس وقت تون بخیر
چون خیلی وقته که از این آموزش میگذره ما جامونده ها حتی به عکس هایی که آپلود کردید هم دسترسی نداریم
امکانش هست که یک بار دیگه emwin رو آموزش بدید؟