با سلام
در خروجی اکثر باتری شارژرها مثلا به جای اینکه از یک خازن به فرض 1000 میکرو استفاده کرده باشه .امده و از 4 یا 5 خازن موازی استفاده نموده که وقتی ظرفیت کل خازن معادلش را محاسبه میکنیم تقریبا همان مقدار 1000 میکرو فاراد میشود.حالا سوالم این هستش که چرا به جای استفاده از یک خازن بزرگ از چندین خازن کوچکتر و به طور موازی استفاده نموده است؟