سلام دوستان
کد اسمبلی نوشته در برنامه keil به چه صورت debug میشه؟
از قسمت start/stop debug session استفاده کردم اما نمیشه چرا؟